18. června 2022

Premiér Petr Fiala uctil památku československých parašutistů, hrdinů heydrichiády

Premiér Petr Fiala uctil památku československých parašutistů, hrdinů heydrichiády

www.vlada.cz: Předseda vlády Petr Fiala, ministryně obrany Jana Černochová, ministr kultury Martin Baxa, ministr pro legislativu Michal Šalomoun, představitelé obou komor Parlamentu ČR a další čestní hosté vzdali v sobotu 18. června 2022 hold památce sedmi československých parašutistů, kteří před 80 lety padli po hrdinném boji s německou přesilou v pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici. Pietního aktu se zúčastnil také ministr obrany Slovenské republiky Jaroslav Naď.

Pietní akt na počest sedmi parašutistů, Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše z výsadku Anthropoid, Josefa Valčíka z výsadku Silver A, Adolfa Opálky z výsadku Out Distance, Josefa Bublíka a Jana Hrubého z výsadku Bioscop a Jaroslava Švarce z výsadku Tin, zahájila panychida, kterou celebrovali a vedli představitel Pravoslavného katedrálního chrámu svatého Cyrila a Metoděje, pomocný duchovní, protopresbyter Jan Beránek, otec kpt. Maxim Švancara, pravoslavný vojenský kaplan Armády České republiky a otec mjr. Vladimír Varga, vojenský kaplan Ozbrojených sil Slovenské republiky. Poté, po hymnách Slovenské republiky a České republiky, položili čestní hosté věnce k pietnímu místu před chrámem.

„V naší historii je mnoho událostí a činů, na které můžeme být hrdí a které si máme připomínat. Patří k nim i neuvěřitelně statečný boj československý parašutistů, kteří se před 80 lety nacistům statečně bránili v kostele sv. Cyrila a Metoděje až do poslední chvíle. Jejich obrovská odvaha se navždy zapsala do paměti našeho národa. Čest jejich památce,“ uvedl předseda vlády Petr Fiala.