Petr Fiala, František Mikš (eds.): Listopad 1989 včera a dnes

Petr Fiala, František Mikš (eds.): Listopad 1989 včera a dnes

Mánesovská setkávání

„Mánesovská setkávání“ se již stávají tradicí. Označují setkávání bývalých disidentů či osobností sametové revoluce, která pořádá předseda ODS Petr Fiala vždy 17. listopadu v pražském Mánesu.

Publikace vydaná k třicátému výročí listopadu 1989 přináší vzpomínky a zamyšlení osobností, které se těchto setkávání účastní. Spolu s bohatým obrazovým materiálem jsou cenným dokumentem nejen o době minulé a sametové revoluci, ale i o současném vnímání celého polistopadového vývoje.

Václav Bartuška / Kamila Bendová / Marek Benda / Martin Benda / Dominik Duka / Petr Fiala / Jefim Fištejn / Jan Litomiský / Jana Marco (Petrová) / František Mikš / Vladimír Mlynář / Martin Palouš / Karel Steigerwald / Bára Štěpánová / Miroslav Tyl / Milan Uhde / Alexandr Vondra / Pavel Žáček

Vydáno se spolupráci s Institutem pro pravicovou politiku (IPPO) a Pravým Břehem - Institutem Petra Fialy.

Knihu si lze objednat pouze za poštovné a symbolickou 1 korunu. V Brně si ji lze vyzvednout zdarma.

160 x 200 mm, šitá měkká vazba (V4), 120 stran

Books & Pipes, 2019

Knihu můžete zakoupit například zde.

Petr Fiala: [M]UNIVERZITA

Petr Fiala: [M]UNIVERZITA

Politika, společnost a zdravý rozum v době nerozumu

Název [M]UNIVERZITA je víceznačný. Písmeno [M] znamená „moderní“, „Masarykova“, „mezinárodní“ i „moje“ univerzita.

Petr Fiala v této knize přemýšlí o ideji, identitě a funkcích univerzit a o proměnách českých vysokých škol ve 21. století. Kniha přináší autorovy proslovy, vystoupení a texty z posledních patnácti let, věnované univerzitám a jejich prostředí. Je zajímavým svědectvím a důležitým dokumentem úsilí o pozvednutí českých vysokých škol, aby dokázaly reagovat na výzvy doby a očekávání společnosti i obstát v mezinárodní konkurenci. Fiala ukazuje a zkoumá vztah mezi změnami ve společnosti, kvalitou politiky a rozvojem univerzit. Vývoj českého vysokoškolského systému zasazuje do širších mezinárodních souvislostí. Středobodem jeho zájmu je pochopitelně Masarykova univerzita. Celou publikací prostupuje autorův hluboký vztah ke vzdělání, vědě a univerzitě jako důležité instituci naší civilizace. Kniha je autorovou osobní poctou Masarykově univerzitě k jejímu 100. výročí.

160 x 200 mm, měkká vazba (V2) s klopami, 232 stran

ISBN: 978-80-7485-184-1

B&P Publishing, 2019

Knihu můžete zakoupit například zde.

Petr Fiala, František Mikš: Konzervatismus dnes

Petr Fiala, František Mikš: Konzervatismus dnes

Politika, společnost a zdravý rozum v době nerozumu

Jste stále více rozčarovaní ze současné politiky – z absurdně složité správy věcí veřejných i soukromých, z masivního nárůstu byrokracie a státní šikany, z postupné ztráty soukromí a svobody? Přečtete si novou knihu politologa a předsedy ODS Petra Fialy a šéfredaktora revue Kontexty Františka Mikše Konzervatismus dnes.

Jak v dnešním světě uchopit konzervativní myšlenkovou tradici, zejména anglosaskou, a jak se z ní lze inspirovat v současné pravicové politice? Konzervatismus nabízí rozumné odpovědi na nejpalčivější problémy dneška. Chce zpět přívětivou zemi, nesešněrovanou miliony nesmyslných předpisů a nařízení. Hájí demokracii, tradiční instituce a volný trh, ale myslí i na kvalitu života a životního prostředí. Chápe význam občanské angažovanosti, podporuje svobodnou lidskou aktivitu, neredukuje společenský život na pouhé tržní vztahy. Podporuje pestrost a rozmanitost, chrání vše malé, ohrožené, tradiční a místní, od kultury po zemědělství.

Z naší země se stává něco jiného, než jsme před třiceti lety chtěli. Naléhavě proto potřebujeme konzervativní obranu normálního života, kontrarevoluci normálnosti!

135 x 200 mm, šitá měkká vazba (V4) s klopami, 176 stran

ISBN: 978-80-7485-186-5

B&P Publishing, 2019

Knihu můžete zakoupit například zde.

Petr Fiala, Ondřej Krutílek, Markéta Pitrová: Evropská unie

Petr Fiala, Ondřej Krutílek, Markéta Pitrová: Evropská unie

3., aktualizované, rozšířené a doplněné vydání

Nejprodávanější a nejkomplexnější publikace o Evropské unii v České republice, jejíž první dvě vydání nechybí v žádné z odborných knihoven. Autoři – renomovaní badatelé v oblasti evropské politiky – seznamují čtenáře s historií evropského integračního procesu, s vývojem, současnou podobou a funkcemi jednotlivých evropských institucí a s tím, ve kterých oblastech (politikách) a jakým způsobem Evropská unie působí.

Kniha je zdařilou kombinací politologické analýzy a velkého množství informací. Formou srozumitelně napsaného a přehledně členěného textu nabízí kvalitního průvodce problematikou Evropské unie. Publikace vychází ve třetím, aktualizovaném, výrazně rozšířeném a doplněném vydání. Zahrnuje události až do konce roku 2017 a čtenáři v něm rovněž naleznou řadu nových dat, grafů, tabulek, schémat a infoboxů a navíc praktický jmenný a věcný rejstřík.

Kniha je určena nejen odborníkům, vysokoškolským studentům a profesionálům zabývajícím se z různých hledisek evropskou integrací, ale také širší veřejnosti, která má zájem získat co nejvíce kvalifikovaných informací o Evropské unii v širším historickém a politickém kontextu.

B5, brožovaná, 992 stran

ISBN: 978-80-7325-450-6

CDK, 2018

Knihu můžete zakoupit například zde.

Petr Fiala: Jak uvařit demokracii

Petr Fiala: Jak uvařit demokracii

Od vládní agonie k polokomunistické vládě

Říká se, že když hodíte žábu do vařící vody, pokusí se vyskočit. Pokud vodu postupně zahříváte, žába si toho nevšimne a nakonec se uvaří. Něco podobného se děje v české politice. Veřejnost si má postupně zvyknout na to, že se ohýbá ústava, odpovědné vládnutí se nahrazuje populistickými sny a sliby, nenormální se stává normálním a komunisté jsou zpátky u moci.

Nová kniha Petra Fialy komentuje aktuální vývoj v české politice, od postupného rozpadu Sobotkovy vlády až po získání důvěry vlády Andreje Babiše, která se opírá o komunisty. Jako politik a politolog ve svých komentářích přesvědčivě odhaluje záměrné oslabování demokracie a propagandistické uspávání veřejnosti, která má přivyknout na nové mocenské hry prezidenta Zemana a premiéra Babiše, na porušování ústavních pravidel, zvětšující se státní byrokracii, stále menší míru svobody a změnu naší zahraničně politické orientace. Ukazuje programovou a hodnotovou prázdnotu současné vlády a její „manažerská“ selhání. Vyvrací výmluvy, kterými se levice snaží obhájit, proč svoji vládu opírá o komunistickou stranu.

Není to však kniha negativistická a pouze kritická. Přináší politickou alternativu. Návrat k odpovědné politice, postavené na hodnotách a konkrétním programu. Politice, která občanům nabízí uskutečnění měřitelných cílů. Proti nesplnitelným snům, těkání od tématu k tématu a projídání naší budoucnosti ukazuje cestu, která Českou republiku přivede mezi nejúspěšnější země světa. Je to jediný důstojný politický cíl, který si v roce stého výročí naší moderní státnosti můžeme dát.

brož, klopy, 192 stran

ISBN: 978-80-7485-168-1

Pravý břeh v koedici s nakladatelstvím Barrister&Principal, 2018

Knihu můžete zakoupit například zde.

Stanislav Balík,  Petr Fiala,  Jiří Hanuš,  František Mikš: Manifest čtyř

Stanislav Balík, Petr Fiala, Jiří Hanuš, František Mikš: Manifest čtyř

program pro přátele svobody

Kniha vychází z tvůrčí dílny čtyř dlouholetých přátel, kteří již téměř čtvrt století vytvářejí konzervativně-liberální centrum a spojuje je i redakční práce v revue Kontexty. Společenství čtyř autorů, z nichž dnes působí jeden ve vysoké politice, dva na univerzitní půdě a jeden v občanském sektoru, popisuje problematické tendence naší a evropské politiky od „roku zázraků“ 1989 a analyzuje příčiny současné krize. V tematicky členěných kapitolách i závěrečném doporučení autoři nabízejí cestu k hodnotově ukotvenému a efektivnímu řešení nejpalčivějších problémů současnosti a formulují klíčové ideje, na nichž lze u nás obnovit autentickou pravicovou politiku – a vlastně i demokratickou politiku jako takovou, jež se dostává do krize.

Publikaci lze číst i jako obsáhlou odpověď na nejrůznější zmatečné, povrchní a emocionální petice a výzvy, jež pravidelně produkují někteří čeští veřejní intelektuálové. Odtud i poněkud expresivní název Manifest čtyř.

vázaná, 152 stran

ISBN: 978-80-7485-135-3

Pravý břeh v koedici s nakladatelstvím Barrister&Principal, 2017

Knihu můžete zakoupit například zde.

Petr Fiala od A do Z

Petr Fiala od A do Z

Slova, která jsou důležitá, věci, které jsou podstatné

Abeceda je uspořádání písmen a podle abecedy můžete řadit slova. Tak vznikl tento text. Kolegové mi nadhazovali písmena nebo přímo slova, sám jsem občas k písmenu řekl slovo, které mě napadalo, a k některým z nich jsem přidal komentář. Oni to nahráli a výsledek zde vidíte. Od A do Z to je, ale vyčerpávající to není. Jsou to – řečeno s básníkem – takové „pravdy okamžiku“. Ale v té spontánnosti a nesystematičnosti odpovědí se možná přece jen trochu ukazuje, co si myslím, co jsem dělal a jaký jsem.

Pokud vás to zajímá, vyhledejte to správné slovo nebo si náhodně nějaké vyberte a můžete začít...

94 stran

Občanská demokratická strana, 2017

Kniha je volně ke stažení zde (PDF, 7.53 MB)

Petr Fiala: Vraťme politice smysl

Petr Fiala: Vraťme politice smysl

Rozhovory s Jiřím Hanušem

„Chci vrátit politice smysl!“

S tímto heslem vstoupil do české politiky profesor Petr Fiala. Jeho cílem není jen obnova Občanské demokratické strany a její návrat mezi rozhodující politické síly v naší zemi. Jde mu o vytrvalý zápas o zachovaní našich svobod, o kvalitu demokracie, o dobré podmínky pro podnikání a volný trh, o omezení byrokracie, která ubijí všechny aktivní lidi. Usiluje o reformu Evropské unie, hájí národní zájmy, brání západní hodnoty a vzdělanost. Součástí tohoto promyšleného a komplexního programu je boj s chaosem, populismem, sociálním inženýrstvím a všemi novými ideologiemi.

Rozhovory s Petrem Fialou připravil renomovaný historik profesor Jiří Hanuš na základě dialogů uveřejňovaných v průběhu minulých měsíců na stránkách portálu Pravý břeh. Představují pohled do dílny politika, který reprezentuje novou naději v českém a evropském veřejném prostoru a který svým dílem a činy představuje návrat k étosu Listopadu 1989. Jeho vzdělání, jasná koncepce, osobní přesvědčení a vytrvalost z něj činí lídra české pravice.

brož., 200 stran

ISBN: 978-80-7485-136-0

Pravý břeh v koedici s nakladatelstvím Barrister&Principal, 2017

Knihu můžete zakoupit například zde.

Miroslav Balaštík, Petr Fiala: Profesor na frontové linii

Miroslav Balaštík, Petr Fiala: Profesor na frontové linii

Rozhovor Miroslava Balaštíka s Petrem Fialou

O dětství, kde se vzpomínalo na první republiku a obědvalo přesně v poledne. O tom, kdy člověk dospěje a za jakou cenu. O zakázaném studentském časopise a univerzitě povrchní i podzemní. O tom, proč na komunismu a normalizaci není vůbec nic dobrého, ale Husák je zajímavější než Dubček. O svobodě v listopadu 1989 získané a postupně ztrácené a co přinesli a odnesli Václav Havel a Václav Klaus. O tom, že kauza Nagyová znamená konec jedné epochy a jak to bylo a je s ODS. O nesvobodě, do níž se dobrovolně řítíme, a proč je nutné připravovat válku, když chceme uchránit mír. O tom, že brexit je šance a Trump může být naděje. A že politika má smysl, pokud člověk zůstane sám sebou.

brož., 288 stran

ISBN: 978-80-7577-217-6

Nakladatelství HOST v koedici s nakladatelstvím Barrister&Principal, 2017

Knihu můžete zakoupit například zde.

Petr Fiala: Rozum a odvaha

Petr Fiala: Rozum a odvaha

Jak čelit současným výzvám a krizím Evropy

Rozum a odvaha jsou podle Petra Fialy dvě klíčové vlastnosti potřebné k tomu, abychom efektivně čelili současným výzvám a krizím Evropy, od chaotické migrace a klesající bezpečnosti občanů až po další směřování Unie po brexitu.

Rozum znamená především vidět a interpretovat věci tak, jak jsou. Bez ideologií, naivity a falešného idealismu. Potřebujeme mít ucelenou, jasnou a realistickou koncepci zahraniční politiky, přičemž vždy platí, že čím jednotnější budeme doma, tím silnější budeme navenek. Je nezbytné nahradit současnou nedůslednou, zmatenou a podbízivou zahraniční politiku. Tato kniha nabízí základní soubor principů a hodnot, ze kterých bychom měli při redefinování české národní pozice vycházet.

Odvahou se rozumí nejen schopnost poctivě pojmenovat rostoucí problémy Evropy, ale také aktivní a důsledné prosazování jejich řešení a našich zájmů v rámci evropských struktur. Nemůžeme jen pasivně vyčkávat a spoléhat na to, že vše vyřeší jiní a nějak to dopadne.

váz., 132 stran

ISBN: 978-80-7485-131-5

Pravý břeh v koedici s nakladatelstvím Barrister&Principal, 2017

Knihu můžete zakoupit například zde.

Petr Fiala: Na konci bezstarostnosti

Petr Fiala: Na konci bezstarostnosti

Co nechceme slyšet o Evropě, národních zájmech a zahraniční politice

Významný český politolog reaguje souborem originálních esejů na krizi Evropy a oslabení Západu a výzvy, před kterými stojí naše evropská společnost. Přehledně popisuje také problémy naší zahraniční politiky, které svými vnitřními spory a nekoncepčností způsobuje stávající vláda. Bohužel se tak děje v době, kdy je Evropa, a s ní i Česká republika, ohrožena novým nebezpečím radikálního islámu, a vzhledem k ukrajinské krizi hovoří někteří diplomaté dokonce o malé studené válce.

Předseda Občanské demokratické strany a emeritní rektor Masarykovy univerzity nejen čtivě představuje kořeny a kontext našich problémů, ale předkládá i jasné argumenty, proč se česká politická reprezentace musí rychle začít chovat tak, aby Češi měli zahraniční politiku, jakou si zaslouží a potřebují.

šitá vazba, brož s klopami, 13,4 x 20,5 cm,, 148 stran

ISBN: 978-80-7485-038-7

Barrister&Principal, 2015

Knihu můžete zakoupit například zde.

Petr Fiala: Občané, demokraté a straníci

Petr Fiala: Občané, demokraté a straníci

Příběh o záchraně donedávna nejsilnější české pravicové strany

Příběh o záchraně donedávna nejsilnější české pravicové strany. Renomovaný profesor politologie chce dostát tomu, co napsal, a proto vstupuje na podzim 2013 do politiky a stává se předsedou Občanské demokratické strany. Věří totiž, že jedině vlastní aktivitou je možné měnit věci kolem nás a pečovat o demokracii. V knize najdete nejvýznamnější promluvy a texty, které dokumentují obnovu ODS a zápas o demokratickou politiku, ale také jasné politické pozice i argumenty o potřebě moderní pravice a konzervativních hodnot. Součástí je i kritický projev ke straníkům, který původně neměl být zveřejněn.

A5, vázaná, 280 stran

ISBN: 978-80-7325-355-4

CDK, 2015

Knihu můžete zakoupit například zde.

Podrobný seznam mých odborných publikací naleznete na stránkách Masarykovy univerzity.