Petr Fiala: Rozum proti populismu

Petr Fiala: Rozum proti populismu

Rozhovory s přáteli o sobě, naší zemi a o potřebě změny

Ať už si o Petru Fialovi myslíte cokoliv, těžko mu můžete vyčíst, že je nečitelný. Je to naopak jeden z mála politiků, u kterého víte, za čím si dlouhodobě stojí, jak uvažuje a co prosazuje. Petr Fiala není mužem momentálních nálad a rozmarů: svou politickou vizi a program má důkladně promyšlené.

Tato publikace umožní čtenáři ještě lépe proniknout do jeho myšlení i soukromého života, a dokreslí jeho osobnost. Zahrnuje výběr z nejzajímavějších rozhovorů, které s ním vedli dlouholetí přátelé – o politice, společnosti a vzdělání, ale také o mládí za komunismu, listopadové revoluci a akademické dráze. A navíc osvětlí i to, proč je, jak už název napovídá, důležité svést bitvu rozumu proti populismu…

140 x 205 mm, měkká vazba (V2), 144 stran

ISBN: 978-80-7485-240-4

Books & Pipes, 2021

Knihu můžete zakoupit například zde.

Petr Fiala od A do Z

Petr Fiala od A do Z

Slova, která jsou důležitá, věci, které jsou podstatné

Abeceda je uspořádání písmen a podle abecedy můžete řadit slova. Tak vznikl tento text. Kolegové mi nadhazovali písmena nebo přímo slova, sám jsem občas k písmenu řekl slovo, které mě napadalo, a k některým z nich jsem přidal komentář. Oni to nahráli a výsledek zde vidíte. Od A do Z to je, ale vyčerpávající to není. Jsou to – řečeno s básníkem – takové „pravdy okamžiku“. Ale v té spontánnosti a nesystematičnosti odpovědí se možná přece jen trochu ukazuje, co si myslím, co jsem dělal a jaký jsem.

Pokud vás to zajímá, vyhledejte to správné slovo nebo si náhodně nějaké vyberte a můžete začít...

100 stran

Občanská demokratická strana, 2021

Kniha je volně ke stažení zde (PDF, 8.09 MB)

Petr Fiala, Petr Dvořák, Ondřej Krutílek: Politika v čase koronaviru

Petr Fiala, Petr Dvořák, Ondřej Krutílek: Politika v čase koronaviru

Předběžná analýza

Co předseda ODS Petr Fiala a jeho kolegové z think-tanku Pravý břeh říkají k dosavadnímu vývoji koronavirové krize? Jak ovlivní naši zemi?

Stojí před námi několik výzev, ke kterým se musí odpovědně postavit celá společnost, pokud chceme ze změn, které do našich životů virus přinesl, vytěžit to nejlepší. Musíme odolat pokušení zvolit si snazší řešení na úkor svobody. Západní civilizace zná pro podobné mimořádné situace vyzkoušené postupy a principy, kterých bychom se nikdy neměli vzdát.

Všechny tři texty původně vznikaly jako poznámky k vývoji situace v době nouzového stavu. Teď, když pomalu končí první dějství epidemie, je snad vhodný čas na to, abychom do veřejné debaty vstoupili s touto předběžnou reflexí a upozornili na souvislosti a výzvy, před které nás pandemie postavila.

Vydáno se spolupráci s Institutem pro pravicovou politiku (IPPO) a Pravým Břehem - Institutem Petra Fialy.

125 x 190 mm, lepená měkká vazba (V2) s klopami, 104 stran

ISBN: 978-80-7485-209-1

Books & Pipes, 2020

Knihu můžete zakoupit například zde.

Petr Fiala, František Mikš (eds.): Listopad 1989 včera a dnes

Petr Fiala, František Mikš (eds.): Listopad 1989 včera a dnes

Mánesovská setkávání

„Mánesovská setkávání“ se již stávají tradicí. Označují setkávání bývalých disidentů či osobností sametové revoluce, která pořádá předseda ODS Petr Fiala vždy 17. listopadu v pražském Mánesu.

Publikace vydaná k třicátému výročí listopadu 1989 přináší vzpomínky a zamyšlení osobností, které se těchto setkávání účastní. Spolu s bohatým obrazovým materiálem jsou cenným dokumentem nejen o době minulé a sametové revoluci, ale i o současném vnímání celého polistopadového vývoje.

Václav Bartuška / Kamila Bendová / Marek Benda / Martin Benda / Dominik Duka / Petr Fiala / Jefim Fištejn / Jan Litomiský / Jana Marco (Petrová) / František Mikš / Vladimír Mlynář / Martin Palouš / Karel Steigerwald / Bára Štěpánová / Miroslav Tyl / Milan Uhde / Alexandr Vondra / Pavel Žáček

Vydáno se spolupráci s Institutem pro pravicovou politiku (IPPO) a Pravým Břehem - Institutem Petra Fialy.

Knihu si lze objednat pouze za poštovné a symbolickou 1 korunu. V Brně si ji lze vyzvednout zdarma.

160 x 200 mm, šitá měkká vazba (V4), 120 stran

Books & Pipes, 2019

Knihu můžete zakoupit například zde.

Petr Fiala: [M]UNIVERZITA

Petr Fiala: [M]UNIVERZITA

Poslání, výzvy a proměny ve 21. století

Název [M]UNIVERZITA je víceznačný. Písmeno [M] znamená „moderní“, „Masarykova“, „mezinárodní“ i „moje“ univerzita.

Petr Fiala v této knize přemýšlí o ideji, identitě a funkcích univerzit a o proměnách českých vysokých škol ve 21. století. Kniha přináší autorovy proslovy, vystoupení a texty z posledních patnácti let, věnované univerzitám a jejich prostředí. Je zajímavým svědectvím a důležitým dokumentem úsilí o pozvednutí českých vysokých škol, aby dokázaly reagovat na výzvy doby a očekávání společnosti i obstát v mezinárodní konkurenci. Fiala ukazuje a zkoumá vztah mezi změnami ve společnosti, kvalitou politiky a rozvojem univerzit. Vývoj českého vysokoškolského systému zasazuje do širších mezinárodních souvislostí. Středobodem jeho zájmu je pochopitelně Masarykova univerzita. Celou publikací prostupuje autorův hluboký vztah ke vzdělání, vědě a univerzitě jako důležité instituci naší civilizace. Kniha je autorovou osobní poctou Masarykově univerzitě k jejímu 100. výročí.

160 x 200 mm, měkká vazba (V2) s klopami, 232 stran

ISBN: 978-80-7485-184-1

B&P Publishing, 2019

Knihu můžete zakoupit například zde.

Petr Fiala, František Mikš: Konzervatismus dnes

Petr Fiala, František Mikš: Konzervatismus dnes

Politika, společnost a zdravý rozum v době nerozumu

Jste stále více rozčarovaní ze současné politiky – z absurdně složité správy věcí veřejných i soukromých, z masivního nárůstu byrokracie a státní šikany, z postupné ztráty soukromí a svobody? Přečtete si novou knihu politologa a předsedy ODS Petra Fialy a šéfredaktora revue Kontexty Františka Mikše Konzervatismus dnes.

Jak v dnešním světě uchopit konzervativní myšlenkovou tradici, zejména anglosaskou, a jak se z ní lze inspirovat v současné pravicové politice? Konzervatismus nabízí rozumné odpovědi na nejpalčivější problémy dneška. Chce zpět přívětivou zemi, nesešněrovanou miliony nesmyslných předpisů a nařízení. Hájí demokracii, tradiční instituce a volný trh, ale myslí i na kvalitu života a životního prostředí. Chápe význam občanské angažovanosti, podporuje svobodnou lidskou aktivitu, neredukuje společenský život na pouhé tržní vztahy. Podporuje pestrost a rozmanitost, chrání vše malé, ohrožené, tradiční a místní, od kultury po zemědělství.

Z naší země se stává něco jiného, než jsme před třiceti lety chtěli. Naléhavě proto potřebujeme konzervativní obranu normálního života, kontrarevoluci normálnosti!

135 x 200 mm, šitá měkká vazba (V4) s klopami, 176 stran

ISBN: 978-80-7485-186-5

B&P Publishing, 2019

Knihu můžete zakoupit například zde.

Petr Fiala, Ondřej Krutílek, Markéta Pitrová: Evropská unie

Petr Fiala, Ondřej Krutílek, Markéta Pitrová: Evropská unie

3., aktualizované, rozšířené a doplněné vydání

Nejprodávanější a nejkomplexnější publikace o Evropské unii v České republice, jejíž první dvě vydání nechybí v žádné z odborných knihoven. Autoři – renomovaní badatelé v oblasti evropské politiky – seznamují čtenáře s historií evropského integračního procesu, s vývojem, současnou podobou a funkcemi jednotlivých evropských institucí a s tím, ve kterých oblastech (politikách) a jakým způsobem Evropská unie působí.

Kniha je zdařilou kombinací politologické analýzy a velkého množství informací. Formou srozumitelně napsaného a přehledně členěného textu nabízí kvalitního průvodce problematikou Evropské unie. Publikace vychází ve třetím, aktualizovaném, výrazně rozšířeném a doplněném vydání. Zahrnuje události až do konce roku 2017 a čtenáři v něm rovněž naleznou řadu nových dat, grafů, tabulek, schémat a infoboxů a navíc praktický jmenný a věcný rejstřík.

Kniha je určena nejen odborníkům, vysokoškolským studentům a profesionálům zabývajícím se z různých hledisek evropskou integrací, ale také širší veřejnosti, která má zájem získat co nejvíce kvalifikovaných informací o Evropské unii v širším historickém a politickém kontextu.

B5, brožovaná, 992 stran

ISBN: 978-80-7325-450-6

CDK, 2018

Knihu můžete zakoupit například zde.

Petr Fiala: Jak uvařit demokracii

Petr Fiala: Jak uvařit demokracii

Od vládní agonie k polokomunistické vládě

Říká se, že když hodíte žábu do vařící vody, pokusí se vyskočit. Pokud vodu postupně zahříváte, žába si toho nevšimne a nakonec se uvaří. Něco podobného se děje v české politice. Veřejnost si má postupně zvyknout na to, že se ohýbá ústava, odpovědné vládnutí se nahrazuje populistickými sny a sliby, nenormální se stává normálním a komunisté jsou zpátky u moci.

Nová kniha Petra Fialy komentuje aktuální vývoj v české politice, od postupného rozpadu Sobotkovy vlády až po získání důvěry vlády Andreje Babiše, která se opírá o komunisty. Jako politik a politolog ve svých komentářích přesvědčivě odhaluje záměrné oslabování demokracie a propagandistické uspávání veřejnosti, která má přivyknout na nové mocenské hry prezidenta Zemana a premiéra Babiše, na porušování ústavních pravidel, zvětšující se státní byrokracii, stále menší míru svobody a změnu naší zahraničně politické orientace. Ukazuje programovou a hodnotovou prázdnotu současné vlády a její „manažerská“ selhání. Vyvrací výmluvy, kterými se levice snaží obhájit, proč svoji vládu opírá o komunistickou stranu.

Není to však kniha negativistická a pouze kritická. Přináší politickou alternativu. Návrat k odpovědné politice, postavené na hodnotách a konkrétním programu. Politice, která občanům nabízí uskutečnění měřitelných cílů. Proti nesplnitelným snům, těkání od tématu k tématu a projídání naší budoucnosti ukazuje cestu, která Českou republiku přivede mezi nejúspěšnější země světa. Je to jediný důstojný politický cíl, který si v roce stého výročí naší moderní státnosti můžeme dát.

brož, klopy, 192 stran

ISBN: 978-80-7485-168-1

Pravý břeh v koedici s nakladatelstvím Barrister&Principal, 2018

Knihu můžete zakoupit například zde.

Stanislav Balík,  Petr Fiala,  Jiří Hanuš,  František Mikš: Manifest čtyř

Stanislav Balík, Petr Fiala, Jiří Hanuš, František Mikš: Manifest čtyř

program pro přátele svobody

Kniha vychází z tvůrčí dílny čtyř dlouholetých přátel, kteří již téměř čtvrt století vytvářejí konzervativně-liberální centrum a spojuje je i redakční práce v revue Kontexty. Společenství čtyř autorů, z nichž dnes působí jeden ve vysoké politice, dva na univerzitní půdě a jeden v občanském sektoru, popisuje problematické tendence naší a evropské politiky od „roku zázraků“ 1989 a analyzuje příčiny současné krize. V tematicky členěných kapitolách i závěrečném doporučení autoři nabízejí cestu k hodnotově ukotvenému a efektivnímu řešení nejpalčivějších problémů současnosti a formulují klíčové ideje, na nichž lze u nás obnovit autentickou pravicovou politiku – a vlastně i demokratickou politiku jako takovou, jež se dostává do krize.

Publikaci lze číst i jako obsáhlou odpověď na nejrůznější zmatečné, povrchní a emocionální petice a výzvy, jež pravidelně produkují někteří čeští veřejní intelektuálové. Odtud i poněkud expresivní název Manifest čtyř.

vázaná, 152 stran

ISBN: 978-80-7485-135-3

Pravý břeh v koedici s nakladatelstvím Barrister&Principal, 2017

Knihu můžete zakoupit například zde.

Petr Fiala: Vraťme politice smysl

Petr Fiala: Vraťme politice smysl

Rozhovory s Jiřím Hanušem

„Chci vrátit politice smysl!“

S tímto heslem vstoupil do české politiky profesor Petr Fiala. Jeho cílem není jen obnova Občanské demokratické strany a její návrat mezi rozhodující politické síly v naší zemi. Jde mu o vytrvalý zápas o zachovaní našich svobod, o kvalitu demokracie, o dobré podmínky pro podnikání a volný trh, o omezení byrokracie, která ubijí všechny aktivní lidi. Usiluje o reformu Evropské unie, hájí národní zájmy, brání západní hodnoty a vzdělanost. Součástí tohoto promyšleného a komplexního programu je boj s chaosem, populismem, sociálním inženýrstvím a všemi novými ideologiemi.

Rozhovory s Petrem Fialou připravil renomovaný historik profesor Jiří Hanuš na základě dialogů uveřejňovaných v průběhu minulých měsíců na stránkách portálu Pravý břeh. Představují pohled do dílny politika, který reprezentuje novou naději v českém a evropském veřejném prostoru a který svým dílem a činy představuje návrat k étosu Listopadu 1989. Jeho vzdělání, jasná koncepce, osobní přesvědčení a vytrvalost z něj činí lídra české pravice.

brož., 200 stran

ISBN: 978-80-7485-136-0

Pravý břeh v koedici s nakladatelstvím Barrister&Principal, 2017

Knihu můžete zakoupit například zde.

Miroslav Balaštík, Petr Fiala: Profesor na frontové linii

Miroslav Balaštík, Petr Fiala: Profesor na frontové linii

Rozhovor Miroslava Balaštíka s Petrem Fialou

O dětství, kde se vzpomínalo na první republiku a obědvalo přesně v poledne. O tom, kdy člověk dospěje a za jakou cenu. O zakázaném studentském časopise a univerzitě povrchní i podzemní. O tom, proč na komunismu a normalizaci není vůbec nic dobrého, ale Husák je zajímavější než Dubček. O svobodě v listopadu 1989 získané a postupně ztrácené a co přinesli a odnesli Václav Havel a Václav Klaus. O tom, že kauza Nagyová znamená konec jedné epochy a jak to bylo a je s ODS. O nesvobodě, do níž se dobrovolně řítíme, a proč je nutné připravovat válku, když chceme uchránit mír. O tom, že brexit je šance a Trump může být naděje. A že politika má smysl, pokud člověk zůstane sám sebou.

brož., 288 stran

ISBN: 978-80-7577-217-6

Nakladatelství HOST v koedici s nakladatelstvím Barrister&Principal, 2017

Knihu můžete zakoupit například zde.

Petr Fiala: Rozum a odvaha

Petr Fiala: Rozum a odvaha

Jak čelit současným výzvám a krizím Evropy

Rozum a odvaha jsou podle Petra Fialy dvě klíčové vlastnosti potřebné k tomu, abychom efektivně čelili současným výzvám a krizím Evropy, od chaotické migrace a klesající bezpečnosti občanů až po další směřování Unie po brexitu.

Rozum znamená především vidět a interpretovat věci tak, jak jsou. Bez ideologií, naivity a falešného idealismu. Potřebujeme mít ucelenou, jasnou a realistickou koncepci zahraniční politiky, přičemž vždy platí, že čím jednotnější budeme doma, tím silnější budeme navenek. Je nezbytné nahradit současnou nedůslednou, zmatenou a podbízivou zahraniční politiku. Tato kniha nabízí základní soubor principů a hodnot, ze kterých bychom měli při redefinování české národní pozice vycházet.

Odvahou se rozumí nejen schopnost poctivě pojmenovat rostoucí problémy Evropy, ale také aktivní a důsledné prosazování jejich řešení a našich zájmů v rámci evropských struktur. Nemůžeme jen pasivně vyčkávat a spoléhat na to, že vše vyřeší jiní a nějak to dopadne.

váz., 132 stran

ISBN: 978-80-7485-131-5

Pravý břeh v koedici s nakladatelstvím Barrister&Principal, 2017

Knihu můžete zakoupit například zde.

Petr Fiala: Na konci bezstarostnosti

Petr Fiala: Na konci bezstarostnosti

Co nechceme slyšet o Evropě, národních zájmech a zahraniční politice

Významný český politolog reaguje souborem originálních esejů na krizi Evropy a oslabení Západu a výzvy, před kterými stojí naše evropská společnost. Přehledně popisuje také problémy naší zahraniční politiky, které svými vnitřními spory a nekoncepčností způsobuje stávající vláda. Bohužel se tak děje v době, kdy je Evropa, a s ní i Česká republika, ohrožena novým nebezpečím radikálního islámu, a vzhledem k ukrajinské krizi hovoří někteří diplomaté dokonce o malé studené válce.

Předseda Občanské demokratické strany a emeritní rektor Masarykovy univerzity nejen čtivě představuje kořeny a kontext našich problémů, ale předkládá i jasné argumenty, proč se česká politická reprezentace musí rychle začít chovat tak, aby Češi měli zahraniční politiku, jakou si zaslouží a potřebují.

šitá vazba, brož s klopami, 13,4 x 20,5 cm,, 148 stran

ISBN: 978-80-7485-038-7

Barrister&Principal, 2015

Knihu můžete zakoupit například zde.

Petr Fiala: Občané, demokraté a straníci

Petr Fiala: Občané, demokraté a straníci

Příběh o záchraně donedávna nejsilnější české pravicové strany

Příběh o záchraně donedávna nejsilnější české pravicové strany. Renomovaný profesor politologie chce dostát tomu, co napsal, a proto vstupuje na podzim 2013 do politiky a stává se předsedou Občanské demokratické strany. Věří totiž, že jedině vlastní aktivitou je možné měnit věci kolem nás a pečovat o demokracii. V knize najdete nejvýznamnější promluvy a texty, které dokumentují obnovu ODS a zápas o demokratickou politiku, ale také jasné politické pozice i argumenty o potřebě moderní pravice a konzervativních hodnot. Součástí je i kritický projev ke straníkům, který původně neměl být zveřejněn.

A5, vázaná, 280 stran

ISBN: 978-80-7325-355-4

CDK, 2015

Knihu můžete zakoupit například zde.

Podrobný seznam mých odborných publikací naleznete na stránkách Masarykovy univerzity.