21. července 2020

Je dobře, že summit EU skončil dohodou. Závěry však mají svá ale

Je dobře, že summit EU skončil dohodou. Závěry však mají svá ale

www.ods.cz:

  • EU zavede nové daně
  • K výsledku vyjednání „jádra“ Babiš mlčí

Andrej Babiš hovoří o úspěchu ve vztahu k závěrům summitu EU. Dobrou zprávou je, že se po dlouhých jednáních podařilo změnit poměr grantů a půjček, jak chtěly spořivější země EU. Půjčky povedou hlavně dlouhodobě zadlužené státy k lepšímu hospodaření. Rozhodně ale není úspěch, že plánuje zavádění vlastních zdrojů příjmů v podobě nových daní. A nejvýznamnější otazníky panují kolem jádra v energetice.

„Je dobře, že se snížilo celkové množství dotací. Jižním státům je potřeba pomoci, ale forma úvěrů je lepší variantou, než nalít do problémových ekonomik ohromné množství peněz formou dotací,“ říká k celkovým závěrům summitu Petr Fiala, předseda ODS. K dílčím, ale zásadním parametrům dodává:

„Česká republika bude moci čerpat necelých 36 miliard eur. Je povinností této i budoucích vlád připravit podmínky, aby finance byly využity efektivně. Musí pomoci obnově zasažené ekonomiky a zároveň k modernizaci, vývoji vyspělých počítačových technologií a umělé inteligence, které ČR zařadí mezi nejúspěšnější státy světa. Těch 42 miliard korun navíc, které Andrej Babiš označuje za hlavní úspěch, je po rozpočítání do 7 let jen drobnými v porovnání s půlbilionovým schodkem, který jeho vláda připravila jen pro letošek.

Druhým bodem, kde vidíme problém, je zřízení vlastních zdrojů příjmů EU v podobě daní. Nyní se jedná o daň na nerecyklovatelné plasty, leteckou a námořní dopravu, digitální daň nebo daň z finančních transakcí. Otevíráme Pandořinu skříňku společných daní, které budou úplně mimo kontrolu naší vlády a zhorší celý systém daní dopadajících na občany a firmy.

Posledním a zcela zásadním neúspěchem je absence jakýchkoliv zpráv o vyjednání akceptace jádra jako čistého zdroje. O této oblasti premiér mlčí, i když jej k vyjednání zavázala usnesením Poslanecká sněmovna. Závěrečná zpráva summitu naopak hovoří o zřízení fondu pro Litvu, Slovensko a Bulharsko na financování odstavení jejich jaderných elektráren.“

Europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra k závěrům summitu uvádí: „Je dobře, že členské státy dosáhly dohody. Bez uklidnění trhů by brzy došlo k ohrožení eurozóny i integrity celé EU, na což by Česká republika jako otevřená proexportní ekonomika doplatila. Konkrétní parametry víceletého rozpočtu a fondu obnovy ale moc nadějí nevzbuzují. Výsledek je pro ČR nevýhodný a premiér jako vyjednavač selhal. S textem souhlasil, aniž by vyjednal cokoli z toho, k čemu ho před odjezdem zavázala Poslanecká sněmovna. Nespravedlivý klíč, který zahrnuje pro nás dlouhodobou nezaměstnanost, zůstal v původní navržené podobě pro léta 2021-22, kdy má být utraceno 70 % prostředků Fondu obnovy. ČR sice získala navíc v kohezních fondech 1,5 mld. eur, ale zároveň o 2 mld. eur přišla kvůli krácení prostředků Fondu spravedlivé transformace, které mají řešit důsledky dekarbonizace v nejvíce postižených regionech. To se v českém případě dotkne Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje. A konečně se premiér zřejmě ani nepokusil vyjednat zařazení jádra mezi čisté zdroje, resp. získat souhlas Evropské komise se státní pomocí při výstavbě nových jaderných bloků.“