3. května 2016

Petr Fiala: Vládě chybí vize pro moderní zdravotnictví

Petr Fiala: Vládě chybí vize pro moderní zdravotnictví

Lékaři a další zdravotníci si nepochybně zaslouží ohodnocení adekvátní důležitosti a náročnosti jejich práce.

 
Řešením je zvyšování efektivity celého systému, přivedení více soukromých prostředků do zdravotnictví, nastavení správné motivace pro všechny aktéry a samozřejmě zrušení platových tabulek pro zaměstnance nemocnic. Vláda bohužel absolutně netuší, co se zdravotnictvím dělat, chybí jí jakákoli vize a stejný problém bude řešit za rok. Navyšování tabulkových platů a přilévání peněz ze státního rozpočtu bez systémových změn ke zkvalitnění péče o pacienty rozhodně nepovede.