20. dubna 2016

Petr Fiala: Události ČT: Spory o inkluzi ve školství

Petr Fiala: Události ČT: Spory o inkluzi ve školství

Hostem hlavní zpravodajské relace České televize byl v živém vstupu předseda ODS Petr Fiala. Hovořil o školském zákoně.

Celý rozhovor s Petrem Fialou můžete zhlédnout v archivu ČT.

Michal KUBAL, moderátor: 

Předseda ODS a bývalý ministr školství Petr Fiala, živě je hostem Událostí. Přeju dobrý večer a rovnou se ptám. Když se vrátíme k inkluzi, ta funguje i teď, nicméně návrh vašich senátorů, především vašich senátorů, chtěl školy připravit o jistotu státního příspěvku. Proč jste volili tento postup? 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

Dobrý večer. My jsme školy nechtěli připravit o jistotu státního příspěvku, ale ta inkluze tak, jak probíhá, ta nová forma, kterou připravuje ministerstvo školství, je chaotická, způsobuje spoustu zmatků. Stačí se bavit s řediteli a učiteli. A proto nám připadalo dobré, aby se ta opatření odložila. Navíc ta opatření, která jsou stanovena v zákoně, nebudou dobře fungovat, pokud neprovedeme celkovou reformu financování regionálního školství, a to se zatím nestalo. 


Michal KUBAL, moderátor:

Takže není problém s tou samotnou inkluzí. Jenom ocituji vaše slova, které jste prohlásil před čtyřmi lety: „Snažíme se integrovat co nejvíce žáků do normální výuky. Není možné, aby ti, u nichž není skutečný důvod pro zařazení do praktické školy, nezískávali vzdělání mezi ostatními dětmi.“ To je v podstatě to, co teď navrhuje ministryně školství, takže problém je v tom vlastním provádění, nikoliv ve vlastní inkluzi? 

Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

Ne, to není to, co navrhuje ministryně školství. Ta moje slova platí. A jde o to, aby do běžných škol byli zařazováni všichni žáci, kteří na tu výuku mají, a do základních škol praktických nebyli zařazováni žáci pouze ze sociálních důvodů. Proto jsme udělali řadu opatření, zlepšili diagnostiku a tímto směrem naše školství jde, a to je v pořádku. To, co se teď děje a co ministerstvo dělá, to je třeba rušení přílohy rámcového vzdělávacího programu, znamená de facto dlouhodobě rušení základních škol praktických a bude to znamenat, že všechny děti, které mají handicap, lehčí mozkové postižení, budou zařazovány do běžných tříd, a to není dobré ani pro ty děti, ani celkově pro naše školy. To je to, proti čemu my se ohrazujeme. 


Michal KUBAL, moderátor:

Ještě jedna citace. Tentokrát předseda senátorského klubu vaší strany Jaroslav Kubera, který dnes prohlásil, že inkluze znásilňuje školství. Není tohle v podstatě popření vlastní inkluze, toho principu? 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

Ne, není. Pan senátor to nepochybně myslel v tom smyslu, že inkluze, která by znamenala, že všechny děti, které mají handicap, mají postupně jít do běžných tříd, tak to bude něco, co pro školství dobré není. Inkluze existuje. Proti té inkluzi v té podobě, kterou v České republice máme, my jsme nic neměli, ale to, co zavádí paní ministryně Valachová, je nová forma, a ta už našemu školství prospívat nebude. Michal KUBAL, moderátor:

Říká předseda ODS Petr Fiala. Díky za váš čas. 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

Pěkný večer.