Petr Fiala: Jak uvařit demokracii

Petr Fiala: Jak uvařit demokracii

Od vládní agonie k polokomunistické vládě

Říká se, že když hodíte žábu do vařící vody, pokusí se vyskočit. Pokud vodu postupně zahříváte, žába si toho nevšimne a nakonec se uvaří. Něco podobného se děje v české politice. Veřejnost si má postupně zvyknout na to, že se ohýbá ústava, odpovědné vládnutí se nahrazuje populistickými sny a sliby, nenormální se stává normálním a komunisté jsou zpátky u moci.

Nová kniha Petra Fialy komentuje aktuální vývoj v české politice, od postupného rozpadu Sobotkovy vlády až po získání důvěry vlády Andreje Babiše, která se opírá o komunisty. Jako politik a politolog ve svých komentářích přesvědčivě odhaluje záměrné oslabování demokracie a propagandistické uspávání veřejnosti, která má přivyknout na nové mocenské hry prezidenta Zemana a premiéra Babiše, na porušování ústavních pravidel, zvětšující se státní byrokracii, stále menší míru svobody a změnu naší zahraničně politické orientace. Ukazuje programovou a hodnotovou prázdnotu současné vlády a její „manažerská“ selhání. Vyvrací výmluvy, kterými se levice snaží obhájit, proč svoji vládu opírá o komunistickou stranu.

Není to však kniha negativistická a pouze kritická. Přináší politickou alternativu. Návrat k odpovědné politice, postavené na hodnotách a konkrétním programu. Politice, která občanům nabízí uskutečnění měřitelných cílů. Proti nesplnitelným snům, těkání od tématu k tématu a projídání naší budoucnosti ukazuje cestu, která Českou republiku přivede mezi nejúspěšnější země světa. Je to jediný důstojný politický cíl, který si v roce stého výročí naší moderní státnosti můžeme dát.

brož, klopy, 192 stran

ISBN: 978-80-7485-168-1

Pravý břeh v koedici s nakladatelstvím Barrister&Principal, 2018

Knihu můžete zakoupit například zde.

Stanislav Balík,  Petr Fiala,  Jiří Hanuš,  František Mikš: Manifest čtyř

Stanislav Balík, Petr Fiala, Jiří Hanuš, František Mikš: Manifest čtyř

program pro přátele svobody

Kniha vychází z tvůrčí dílny čtyř dlouholetých přátel, kteří již téměř čtvrt století vytvářejí konzervativně-liberální centrum a spojuje je i redakční práce v revue Kontexty. Společenství čtyř autorů, z nichž dnes působí jeden ve vysoké politice, dva na univerzitní půdě a jeden v občanském sektoru, popisuje problematické tendence naší a evropské politiky od „roku zázraků“ 1989 a analyzuje příčiny současné krize. V tematicky členěných kapitolách i závěrečném doporučení autoři nabízejí cestu k hodnotově ukotvenému a efektivnímu řešení nejpalčivějších problémů současnosti a formulují klíčové ideje, na nichž lze u nás obnovit autentickou pravicovou politiku – a vlastně i demokratickou politiku jako takovou, jež se dostává do krize.

Publikaci lze číst i jako obsáhlou odpověď na nejrůznější zmatečné, povrchní a emocionální petice a výzvy, jež pravidelně produkují někteří čeští veřejní intelektuálové. Odtud i poněkud expresivní název Manifest čtyř.

vázaná, 152 stran

ISBN: 978-80-7485-135-3

Pravý břeh v koedici s nakladatelstvím Barrister&Principal, 2017

Knihu můžete zakoupit například zde.

Petr Fiala od A do Z

Petr Fiala od A do Z

Slova, která jsou důležitá, věci, které jsou podstatné

Abeceda je uspořádání písmen a podle abecedy můžete řadit slova. Tak vznikl tento text. Kolegové mi nadhazovali písmena nebo přímo slova, sám jsem občas k písmenu řekl slovo, které mě napadalo, a k některým z nich jsem přidal komentář. Oni to nahráli a výsledek zde vidíte. Od A do Z to je, ale vyčerpávající to není. Jsou to – řečeno s básníkem – takové „pravdy okamžiku“. Ale v té spontánnosti a nesystematičnosti odpovědí se možná přece jen trochu ukazuje, co si myslím, co jsem dělal a jaký jsem.

Pokud vás to zajímá, vyhledejte to správné slovo nebo si náhodně nějaké vyberte a můžete začít...

94 stran

Občanská demokratická strana, 2017

Kniha je volně ke stažení zde (PDF, 7.53 MB)

Petr Fiala: Vraťme politice smysl

Petr Fiala: Vraťme politice smysl

Rozhovory s Jiřím Hanušem

„Chci vrátit politice smysl!“

S tímto heslem vstoupil do české politiky profesor Petr Fiala. Jeho cílem není jen obnova Občanské demokratické strany a její návrat mezi rozhodující politické síly v naší zemi. Jde mu o vytrvalý zápas o zachovaní našich svobod, o kvalitu demokracie, o dobré podmínky pro podnikání a volný trh, o omezení byrokracie, která ubijí všechny aktivní lidi. Usiluje o reformu Evropské unie, hájí národní zájmy, brání západní hodnoty a vzdělanost. Součástí tohoto promyšleného a komplexního programu je boj s chaosem, populismem, sociálním inženýrstvím a všemi novými ideologiemi.

Rozhovory s Petrem Fialou připravil renomovaný historik profesor Jiří Hanuš na základě dialogů uveřejňovaných v průběhu minulých měsíců na stránkách portálu Pravý břeh. Představují pohled do dílny politika, který reprezentuje novou naději v českém a evropském veřejném prostoru a který svým dílem a činy představuje návrat k étosu Listopadu 1989. Jeho vzdělání, jasná koncepce, osobní přesvědčení a vytrvalost z něj činí lídra české pravice.

brož., 200 stran

ISBN: 978-80-7485-136-0

Pravý břeh v koedici s nakladatelstvím Barrister&Principal, 2017

Knihu můžete zakoupit například zde.

Miroslav Balaštík, Petr Fiala: Profesor na frontové linii

Miroslav Balaštík, Petr Fiala: Profesor na frontové linii

Rozhovor Miroslava Balaštíka s Petrem Fialou

O dětství, kde se vzpomínalo na první republiku a obědvalo přesně v poledne. O tom, kdy člověk dospěje a za jakou cenu. O zakázaném studentském časopise a univerzitě povrchní i podzemní. O tom, proč na komunismu a normalizaci není vůbec nic dobrého, ale Husák je zajímavější než Dubček. O svobodě v listopadu 1989 získané a postupně ztrácené a co přinesli a odnesli Václav Havel a Václav Klaus. O tom, že kauza Nagyová znamená konec jedné epochy a jak to bylo a je s ODS. O nesvobodě, do níž se dobrovolně řítíme, a proč je nutné připravovat válku, když chceme uchránit mír. O tom, že brexit je šance a Trump může být naděje. A že politika má smysl, pokud člověk zůstane sám sebou.

brož., 288 stran

ISBN: 978-80-7577-217-6

Nakladatelství HOST v koedici s nakladatelstvím Barrister&Principal, 2017

Knihu můžete zakoupit například zde.

Petr Fiala: Rozum a odvaha

Petr Fiala: Rozum a odvaha

Jak čelit současným výzvám a krizím Evropy

Rozum a odvaha jsou podle Petra Fialy dvě klíčové vlastnosti potřebné k tomu, abychom efektivně čelili současným výzvám a krizím Evropy, od chaotické migrace a klesající bezpečnosti občanů až po další směřování Unie po brexitu.

Rozum znamená především vidět a interpretovat věci tak, jak jsou. Bez ideologií, naivity a falešného idealismu. Potřebujeme mít ucelenou, jasnou a realistickou koncepci zahraniční politiky, přičemž vždy platí, že čím jednotnější budeme doma, tím silnější budeme navenek. Je nezbytné nahradit současnou nedůslednou, zmatenou a podbízivou zahraniční politiku. Tato kniha nabízí základní soubor principů a hodnot, ze kterých bychom měli při redefinování české národní pozice vycházet.

Odvahou se rozumí nejen schopnost poctivě pojmenovat rostoucí problémy Evropy, ale také aktivní a důsledné prosazování jejich řešení a našich zájmů v rámci evropských struktur. Nemůžeme jen pasivně vyčkávat a spoléhat na to, že vše vyřeší jiní a nějak to dopadne.

váz., 132 stran

ISBN: 978-80-7485-131-5

Pravý břeh v koedici s nakladatelstvím Barrister&Principal, 2017

Knihu můžete zakoupit například zde.

Petr Fiala: Na konci bezstarostnosti

Petr Fiala: Na konci bezstarostnosti

Co nechceme slyšet o Evropě, národních zájmech a zahraniční politice

Významný český politolog reaguje souborem originálních esejů na krizi Evropy a oslabení Západu a výzvy, před kterými stojí naše evropská společnost. Přehledně popisuje také problémy naší zahraniční politiky, které svými vnitřními spory a nekoncepčností způsobuje stávající vláda. Bohužel se tak děje v době, kdy je Evropa, a s ní i Česká republika, ohrožena novým nebezpečím radikálního islámu, a vzhledem k ukrajinské krizi hovoří někteří diplomaté dokonce o malé studené válce.

Předseda Občanské demokratické strany a emeritní rektor Masarykovy univerzity nejen čtivě představuje kořeny a kontext našich problémů, ale předkládá i jasné argumenty, proč se česká politická reprezentace musí rychle začít chovat tak, aby Češi měli zahraniční politiku, jakou si zaslouží a potřebují.

šitá vazba, brož s klopami, 13,4 x 20,5 cm,, 148 stran

ISBN: 978-80-7485-038-7

Barrister&Principal, 2015

Knihu můžete zakoupit například zde.

Petr Fiala: Občané, demokraté a straníci

Petr Fiala: Občané, demokraté a straníci

Příběh o záchraně donedávna nejsilnější české pravicové strany

Příběh o záchraně donedávna nejsilnější české pravicové strany. Renomovaný profesor politologie chce dostát tomu, co napsal, a proto vstupuje na podzim 2013 do politiky a stává se předsedou Občanské demokratické strany. Věří totiž, že jedině vlastní aktivitou je možné měnit věci kolem nás a pečovat o demokracii. V knize najdete nejvýznamnější promluvy a texty, které dokumentují obnovu ODS a zápas o demokratickou politiku, ale také jasné politické pozice i argumenty o potřebě moderní pravice a konzervativních hodnot. Součástí je i kritický projev ke straníkům, který původně neměl být zveřejněn.

A5, vázaná, 280 stran

ISBN: 978-80-7325-355-4

CDK, 2015

Knihu můžete zakoupit například zde.

Podrobný seznam mých odborných publikací naleznete na stránkách Masarykovy univerzity.