4. března 2019

ODS: NATO dává ČR bezpečnostní záruky, o kterých se našim předkům ani nezdálo. Musíme dostát svým závazkům a navýšit výdaje na obranu na 2 % HDP

ODS: NATO dává ČR bezpečnostní záruky, o kterých se našim předkům ani nezdálo. Musíme dostát svým závazkům a navýšit výdaje na obranu na 2 % HDP

www.ods.cz: V pondělí se v Poslanecké sněmovně uskutečnil pod záštitou poslance Pavla Žáčka seminář 20 let České republiky v NATO. Zástupci občanských demokratů na semináři vyzdvihli záruky, které České republice NATO poskytuje, a apelovali na dodržování závazků, které z členství v Severoatlantické alianci vyplývají, především navýšení výdajů na obranu.

„Neměli bychom podléhat panice a povzbuzovat řeči o krizi Aliance, ale soustředit se na konkrétní cíle, například navýšit výdaje na obranu na 2 % HDP, jak to Česká republika slíbila. Namísto nerealistických řečí o evropské armádě máme být silným hlasem podpory NATO. Hlasem, který bude zastávat tezi: můžeme mít křídla, můžeme mít regionální velení, můžeme vést regionální operace, ale bezpečnost zde v Evropě a ochrana našeho civilizačního okruhu je a zůstane úkolem NATO. Důležitou roli hraje Aliance v tom, abychom našli způsob zadržování externích politických vlivů na Balkáně, na jihu a na Ukrajině na východě, tedy na bezprostřední hranici NATO. Jedině díky silné euroatlantické vazbě můžeme čelit hrozbám, jako ruská rozpínavost nebo terorismus islámských radikálů. Oslabování této doktríny je oslabováním ochrany našich hodnot, kořenů, i samotné existence,“ řekl na konferenci předseda ODS Petr Fiala.

„Vstup do NATO pro ČR znamenal přihlášení se k hodnotám euroatlantické civilizace, zajištění naší bezpečnosti a připojení se k nejdůležitější a nejsilnější mezinárodní vojensko-politické organizaci v dějinách lidstva. Je to pro nás závazek a odpovědnost. Jsem rád, že jsem měl možnost uspořádat seminář, který jednu z nejdůležitějších událostí našeho politického vývoje posledních dvou dekád připomíná,“ uvedl poslanec ODS Pavel Žáček.

„NATO nám dává bezpečnostní záruky, o kterých se našim předkům ani nezdálo. Je velkou zásluhou Václava Havla, že jsme je získali. A byl by hřích o ně vlastní hloupostí přijít,“ dodává Alexandr Vondra.