facebook

Petr Fiala

Petr Fiala

21. 1. 2019

ODS předložila v lednu do Poslanecké sněmovny návrh, který obsahuje to, čemu právníci dali poetický název „fikce souhlasu“. Jde o zcela jednoduchý princip, který však zavádí do vztahu státu a občana nový, podstatný a správný princip. Staví věci z hlavy na nohy. Občana osvobozuje z pozice jakéhosi podřízeného čekatele vůči státu a vrací mu postavení, jaké mu patří – nejen v teorii státu a práva, ale hlavně v každodenní praxi. O co jde? Při stavebním řízení, ale také ve všech ostatních situacích, kdy je to vyžadováno, bude mít stát přesně určenou lhůtu 30 dnů pro vydání závazného stanoviska. Pokud tuto lhůtu nesplní, pokračuje řízení, jako by vydal souhlas. Konkrétní problém, konkrétní návrh, správný a spravedlivý princip: tak by měl vypadat zápas o program, o lepší stát a lepší život. Tudy vede cesta mezi nejlepší země Evropy a světa.

Petr Fiala

Petr Fiala

19. 1. 2019

Vláda nám nemá co dávat nějaké „dárky“. Má s našimi penězi hospodařit odpovědně a vynakládat je na důležité věci. Má řešit problémy, a ne je způsobovat. Stát má sloužit občanům – ne naopak!

Petr Fiala

Petr Fiala

18. 1. 2019

Náhlá a předčasná smrt politologa Rudolfa Kučery mi připomenula mnoho věcí z minulosti. Rudolfa jsem znal od konce osmdesátých let, jím vydávaná samizdatová Střední Evropa patřila k mým oblíbeným časopisům. Po listopadu 1989 jsme spolupracovali jak při - nyní už oficiálním - vydávání časopisů, tak při vytváření moderní české politologie na akademické půdě. Naše cesty a mnohé názory se v devadesátých letech postupně rozešly, ale na přátelská setkávání, na vytváření prostoru pro svobodnou diskusi v době nesvobody, na jeho hledaní našich tradic a hodnot ve Střední Evropě a na společné prožívání gründerské doby české politologie, budu vždy vděčně vzpomínat. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zemrel-politolog-rudolf-kucera-stal-u-zrodu-politologie-v-cesku_1901161531_bar