facebook

Petr Fiala

Petr Fiala

19. 1. 2019

Vláda nám nemá co dávat nějaké „dárky“. Má s našimi penězi hospodařit odpovědně a vynakládat je na důležité věci. Má řešit problémy, a ne je způsobovat. Stát má sloužit občanům – ne naopak!

Petr Fiala

Petr Fiala

18. 1. 2019

Náhlá a předčasná smrt politologa Rudolfa Kučery mi připomenula mnoho věcí z minulosti. Rudolfa jsem znal od konce osmdesátých let, jím vydávaná samizdatová Střední Evropa patřila k mým oblíbeným časopisům. Po listopadu 1989 jsme spolupracovali jak při - nyní už oficiálním - vydávání časopisů, tak při vytváření moderní české politologie na akademické půdě. Naše cesty a mnohé názory se v devadesátých letech postupně rozešly, ale na přátelská setkávání, na vytváření prostoru pro svobodnou diskusi v době nesvobody, na jeho hledaní našich tradic a hodnot ve Střední Evropě a na společné prožívání gründerské doby české politologie, budu vždy vděčně vzpomínat. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zemrel-politolog-rudolf-kucera-stal-u-zrodu-politologie-v-cesku_1901161531_bar