facebook

Petr Fiala

Petr Fiala

23. 10. 2018

Vojáci v Afghánistánu zajišťují naši bezpečnost. Zaslouží si náš obdiv a také naši plnou podporu. Zpochybňování misí, navíc bezprostrědně po tragické události, je neuctivé k jejich hrdinství, je nepochopitelné a neodpovědné.

Petr Fiala

Petr Fiala

23. 10. 2018

Chtěli bychom si i na půdě Poslanecké sněmovny připomenout 100. výročí vzniku Československé republiky a zároveň se v námi navrhované deklaraci přihlásit k tradici demokratického státu. Česká republika však nesmí zůstat jenom u vzpomínek, ale musíme si znovu stanovit cíl patřit mezi nejúspěšnější země světa, jako tomu bylo v meziválečném období. I tento náš závazek by měl být součástí námi navrhované deklarace

Petr Fiala

Petr Fiala

22. 10. 2018

Vyjadřuji upřímnou soustrast pozůstalým a přeji rychlé uzdravení zraněným vojákům. Obdivuji statečnost našich účastníků mise v Afghánistánu. Jejich působení má velký význam pro mezinárodní společenstvi a zaslouží si naši úctu a plnou podporu.

Petr Fiala

Petr Fiala

22. 10. 2018

Před 100 lety lidé vítali vlastní republiku s vlajkami v rukou. Proto chci povzbudit všechny vlastence, abychom 28. říjen oslavili se státní vlajkou – doma, na autech, či na sociálních sítích. Nejde o prázdné gesto, jde o vyjádření občanského postoje – že si pamatujeme své dějiny, že jsme hrdí na svou vlast, svou státnost a svou svobodu. A že chceme obnovit nejvyšší ambice naší země.

Petr Fiala